Nowoczesny system napraw nawierzchni asfaltowych i mineralno-bitumicznych Nu-Phalt, który Państwu proponujemy odniósł już sukces w kilku krajach europejskich i poza Europą. Swoją innowacyjnością wprowadził nowe standardy utrzymania i jakości napraw wszelkiego rodzaju dróg asfaltowych i wykonanych w podobnej technologii. Jest powszechnie stosowany przez lokalne urzędy administracji publicznej zarządzające odpowiednikami (w Polsce)
dróg kategorii gminnych, powiatowych. Ponad to stosowany przez państwowe instytucje odpowiedzialne za utrzymanie dróg międzystrefowych odpowiednikami (w Polsce) dróg kategorii wojewódzkich i krajowych typu: ekspresowych i autostrad. Często stosowany do remontów cząstkowych nawierzchni asfalatowych, mineralno-bitumicznych obwodnic dużych aglomeracji miejskich ale także na mostach, wiaduktach
i w tunelach.

Wielokrotnie nagradzany za swoją innowacyjność dzięki której wyznacza zupełnie nowe stadardy jakości remontów dróg
i gwarantuje wieloletnią trwałość napraw.

Kraje stosujące nowoczesny system napraw nawierzchni asfaltowych:
ANGLIA
HISZPANIA
USA
NIEMCY
SZKOCJA
WŁOCHY
INDIE
REPUBLIKA
POŁUDNIOWEJ
AFRYKI

REPUBLIKA
ŚRODKOWO
-AFRYKAŃSKA

BOTSWANA
LITWA
ŁOTWA
ESTONIA
WĘGRY
RUMUNIA
Od stycznia 2015 roku dostępny także w Polsce.
POLSKA

Zapraszamy do kontaktu  • Email:


  • Adres strony:
    www.ekonaprawa.pl